+380665675857 •

League NSFU of Kyiv - 10 round

Portyanskyy Boris vs Volyk Vladislav

League NSFU of Kyiv - 10 round (Loosers stage)

Info

Player 1: Portyanskyy Boris
Player 2: Volyk Vladislav
Started: 15:54 2019-06-08
Winner goes to match #31930 (opponent: Shulha Andrii)
Finished: 18:05 2019-06-08 (02:10)

Frames

1 Portyanskyy Boris
(42)
105 63 Volyk Vladislav
(27)
2 Portyanskyy Boris
(21)
47 59 Volyk Vladislav
(27)
3 Portyanskyy Boris 46 61 Volyk Vladislav

Video