+380665675857 •

League NSFU of Kyiv - 10 round

Volyk Vladislav vs Isaienko Sergiy

League NSFU of Kyiv - 10 round (Winners stage)

Info

Player 1: Volyk Vladislav
Player 2: Isaienko Sergiy
Started: 13:28 2019-06-08
Winner goes to match #31931 (opponent: Kamelkov Yevhen)
Looser goes to match #31928 (opponent: Portyanskyy Boris)
Finished: 14:38 2019-06-08 (01:09)

Frames

1 Volyk Vladislav 44 62 Isaienko Sergiy
(25)
2 Volyk Vladislav 7 62 Isaienko Sergiy
(39)

Video