+380665675857 •

sparrings

Chisleacov Ilia vs Balan Alexei

sparring (battle)

Info

Player 1: Chisleacov Ilia
Player 2: Balan Alexei
Started: 10:04 2019-04-13
Table: 1
Finished: 12:21 2019-04-13 (02:17)

Frames

1 Chisleacov Ilia 52 58 Balan Alexei
2 Chisleacov Ilia 46 28 Balan Alexei
3 Chisleacov Ilia
(25)
43 28 Balan Alexei
4 Chisleacov Ilia
(34)
61 59 Balan Alexei
5 Chisleacov Ilia 59 47 Balan Alexei