+380665675857 •

League NSFU of Kyiv - 04 round

Petrosov Arsen vs Shulga Andrey

League NSFU of Kyiv - 04 round (Loosers stage)

Info

Player 1: Petrosov Arsen
Player 2: Shulga Andrey
Started: 14:45 2019-03-09
Winner goes to match #30185 (opponent: Yatsenko Vitaliy)
Finished: 16:44 2019-03-09 (01:59)

Frames

1 Petrosov Arsen 57 72 Shulga Andrey
2 Petrosov Arsen
(34)
62 29 Shulga Andrey
3 Petrosov Arsen 15 74 Shulga Andrey
(20)

Video