+380665675857 •

League NSFU of Kyiv - 01 round

Vaskovskyy Oleg vs Makarskiy Ivan

League NSFU of Kyiv - 01 round (Winners stage)

Info

Player 1: Vaskovskyy Oleg
Player 2: Makarskiy Ivan
Started: 11:09 2019-01-12
Table: 20
Winner goes to match #28334 (opponent: Shulga Andrey)
Looser goes to match #28352 (opponent: undefined)
Finished: 13:33 2019-01-12 (02:24)

Frames

1 Vaskovskyy Oleg
(35)
60 31 Makarskiy Ivan
2 Vaskovskyy Oleg 28 53 Makarskiy Ivan
3 Vaskovskyy Oleg 40 60 Makarskiy Ivan

Video