+380665675857 •

Cupa Moldovei 2018. Etapa V I I

Rodvan Radu vs Chisleacov Ilia

Cupa Moldovei 2018. Etapa V I I (Knockout stage)

Info

Player 1: Rodvan Radu
Player 2: Chisleacov Ilia
Started: 14:00 2018-11-25
Winner goes to match #26162 (opponent: Balan Alexei)
Finished: 17:22 2018-11-24 (00:00)

Frames

1 Rodvan Radu 50 0 Chisleacov Ilia
2 Rodvan Radu 0 50 Chisleacov Ilia
(38)
3 Rodvan Radu 0 100 Chisleacov Ilia
(92)
4 Rodvan Radu 0 50 Chisleacov Ilia