+380665675857 •

sparrings

Boykov Valeriy vs Vaskovskyy Oleg

sparring (battle)

Info

Player 1: Boykov Valeriy
Player 2: Vaskovskyy Oleg
Started: 13:49 2018-11-02
Finished: 13:16 2018-11-04 (23:59)

Frames

1 Boykov Valeriy 11 44 Vaskovskyy Oleg
2 Boykov Valeriy
(20)
56 30 Vaskovskyy Oleg
3 Boykov Valeriy 25 67 Vaskovskyy Oleg
(30)