+380665675857 •

FSULo "KUBOK HALYCHYNY" 2018

Stolyarchuk Maksym vs Potapov Maksim

FSULo "KUBOK HALYCHYNY" 2018 (Knockout stage)

Info

Player 1: Stolyarchuk Maksym
Player 2: Potapov Maksim
Started: 09:43 2018-08-19
Table: 6
Winner goes to match #23184 (opponent: Semko Yurii)
Finished: 11:10 2018-08-19 (01:26)

Frames

1 Stolyarchuk Maksym
(33)
75 36 Potapov Maksim
2 Stolyarchuk Maksym
(59)
93 23 Potapov Maksim
3 Stolyarchuk Maksym 63 56 Potapov Maksim
(28)

Video