+380665675857 •

FSULo "KUBOK HALYCHYNY" 2018

Kusen Mykhailo vs Ivaniv Svyatoslav

FSULo "KUBOK HALYCHYNY" 2018 (Round robin. 6)

Info

Player 1: Kusen Mykhailo
Player 2: Ivaniv Svyatoslav
Started: 19:33 2018-08-18
Table: 2
Finished: 20:43 2018-08-18 (01:09)

Frames

1 Kusen Mykhailo
(41)
60 54 Ivaniv Svyatoslav
2 Kusen Mykhailo 52 23 Ivaniv Svyatoslav

Video