+380665675857 •

League NSFU of Kyiv - 10 round

Yatsenko Vitaliy vs Shulga Andrey

League NSFU of Kyiv - 10 round (Winners stage)

Info

Player 1: Yatsenko Vitaliy
Player 2: Shulga Andrey
Started: 12:42 2018-07-07
Table: 20
Winner goes to match #21766 (opponent: Khimich Vladyslav)
Looser goes to match #21774 (opponent: Vaskovskyy Oleg)
Finished: 14:38 2018-07-07 (01:56)

Frames

1 Yatsenko Vitaliy 48 31 Shulga Andrey
2 Yatsenko Vitaliy 47 55 Shulga Andrey
(20)
3 Yatsenko Vitaliy 13 52 Shulga Andrey

Video