+380665675857 •

SIX RED

Hrebeniuk Anton vs Vasyliev Andriy

SIX RED (Round robin. 4)

Info

Player 1: Hrebeniuk Anton
Player 2: Vasyliev Andriy
Started: 10:02 2018-04-13
Table: 3
Finished: 10:50 2018-04-13 (00:47)

Frames

1 Hrebeniuk Anton 13 57 Vasyliev Andriy
2 Hrebeniuk Anton 4 45 Vasyliev Andriy

Video