+380665675857 •

League NSFU of Lviv 5 round

Semko Yurii vs Kusen Mykhailo

League NSFU of Lviv 5 round (Knockout stage)

Info

Player 1: Semko Yurii
Player 2: Kusen Mykhailo
Started: 18:18 2018-03-31
Table: 3
Winner goes to match #17765 (opponent: Stolyarchuk Maksym)
Finished: 20:09 2018-03-31 (01:51)

Frames

1 Semko Yurii
(21)
64 26 Kusen Mykhailo
2 Semko Yurii
(22,25)
83 31 Kusen Mykhailo

Video