+380665675857 •

NSFU. OPEN CHAMPIONSHIP OF KYIV U16 MEN. 2018

Voloshynov Danylo vs Surzhykov Artem

NSFU. OPEN CHAMPIONSHIP OF KYIV U16 MEN. 2018 (Round robin. 5)

Info

Player 1: Voloshynov Danylo
Player 2: Surzhykov Artem
Started: 11:06 2018-03-24
Table: 20
Finished: 12:40 2018-03-24 (01:33)

Frames

1 Voloshynov Danylo
(21)
50 15 Surzhykov Artem
2 Voloshynov Danylo 43 50 Surzhykov Artem
3 Voloshynov Danylo 52 31 Surzhykov Artem

Video