+380665675857 •

NSFU of Lviv TEAM CHAMPIONSHIP 2018

Ivasiv Andrew / Sinokop Anton vs Tsyska Mykola / Fedevych Vitaliy

NSFU of Lviv TEAM CHAMPIONSHIP 2018 (Knockout stage)

Info

Player 1: Ivasiv - Sinokop
Player 2: Tsyska - Fedevych
Started: 16:04 2018-02-11
Table: 4
Winner goes to match #16006 (opponent: Makieiev Andrii)
Finished: 19:01 2018-02-11 (02:57)

Frames

1 Ivasiv - Sinokop 37 75 Tsyska - Fedevych
(28)
2 Ivasiv - Sinokop 63 37 Tsyska - Fedevych
3 Ivasiv - Sinokop 31 53 Tsyska - Fedevych
4 Ivasiv - Sinokop 25 65 Tsyska - Fedevych
(27,20)
5 Ivasiv - Sinokop 65 30 Tsyska - Fedevych
6 Ivasiv - Sinokop 41 62 Tsyska - Fedevych

Video