+380665675857 •

sparrings

Ivaskiv Rostyslav vs Onyshchuk Sergiy

sparring (battle)

Info

Player 1: Ivaskiv Rostyslav
Player 2: Onyshchuk Sergiy
Started: 18:23 2018-01-13
Finished: 19:35 2018-01-13 (01:11)

Frames

1 Ivaskiv Rostyslav 46 56 Onyshchuk Sergiy
2 Ivaskiv Rostyslav 30 47 Onyshchuk Sergiy