+380665675857 •

NSFU. CHAMPIONSHIP OF UKRAINE "6-RED" 2017

Kusen Mykhailo vs Isaenko Sergiy

NSFU. CHAMPIONSHIP OF UKRAINE "6-RED" 2017 (Knockout stage)

Info

Player 1: Kusen Mykhailo
Player 2: Isaenko Sergiy
Started: 09:58 2017-12-26
Table: 3
Winner goes to match #14370 (opponent: Stolyarchuk Maksym)
Finished: 12:01 2017-12-26 (02:02)

Frames

1 Kusen Mykhailo
(32)
42 6 Isaenko Sergiy
2 Kusen Mykhailo
(27)
44 0 Isaenko Sergiy
3 Kusen Mykhailo 12 45 Isaenko Sergiy
4 Kusen Mykhailo
(35)
35 0 Isaenko Sergiy
5 Kusen Mykhailo 0 62 Isaenko Sergiy
(62)
6 Kusen Mykhailo 1 44 Isaenko Sergiy
(35)
7 Kusen Mykhailo 15 42 Isaenko Sergiy
(22)

Video