+380665675857 •

NSFU. CHAMPIONSHIP OF UKRAINE "6-RED" 2017

Ostrazhnov Andriy vs Pinchuk Valentyna

NSFU. CHAMPIONSHIP OF UKRAINE "6-RED" 2017 (Round robin. 3)

Info

Player 1: Ostrazhnov Andriy
Player 2: Pinchuk Valentyna
Started: 16:21 2017-12-23
Table: 5
Finished: 17:53 2017-12-23 (01:32)

Frames

1 Ostrazhnov Andriy 34 14 Pinchuk Valentyna
2 Ostrazhnov Andriy 37 28 Pinchuk Valentyna
3 Ostrazhnov Andriy 47 26 Pinchuk Valentyna

Video