+380665675857 •

NSFU. CHAMPIONSHIP OF UKRAINE "6-RED" 2017

Ostrazhnov Andriy vs Alqarmalee Mohammed

NSFU. CHAMPIONSHIP OF UKRAINE "6-RED" 2017 (Round robin. 3)

Info

Player 1: Ostrazhnov Andriy
Player 2: Alqarmalee Mohammed
Started: 09:11 2017-12-23
Table: 6
Finished: 12:23 2017-12-23 (03:11)

Frames

1 Ostrazhnov Andriy 13 35 Alqarmalee Mohammed
2 Ostrazhnov Andriy
(27)
37 14 Alqarmalee Mohammed
3 Ostrazhnov Andriy 21 47 Alqarmalee Mohammed
4 Ostrazhnov Andriy 29 46 Alqarmalee Mohammed

Video