+380665675857 •

NSFU. CHAMPIONSHIP OF UKRAINE "6-RED" 2017

Ostrazhnov Andriy vs Shavanov Oleh

NSFU. CHAMPIONSHIP OF UKRAINE "6-RED" 2017 (Round robin. 3)

Info

Player 1: Ostrazhnov Andriy
Player 2: Shavanov Oleh
Started: 09:41 2017-12-24
Table: 6
Finished: 11:21 2017-12-24 (01:40)

Frames

1 Ostrazhnov Andriy 13 24 Shavanov Oleh
2 Ostrazhnov Andriy 35 55 Shavanov Oleh
3 Ostrazhnov Andriy 30 41 Shavanov Oleh

Video