+380665675857 •

LLFSU Lviv 2 etap 12 tyr Final

Baidala Kiril vs Kaznovskiy Bogdan

LLFSU Lviv 2 etap 12 tyr Final (Final)

Info

Player 1: Baidala Kiril
Player 2: Kaznovskiy Bogdan
Started: 22:56 2017-12-17
Table: 2
Finished: 23:49 2017-12-17 (00:52)

Frames

1 Baidala Kiril 51 43 Kaznovskiy Bogdan
2 Baidala Kiril 48 24 Kaznovskiy Bogdan

Video