+380665675857 •

NSFU. FIRST SNOW 2017

Vaskovskyy Oleg vs Маматокторов Шаирбек

NSFU. FIRST SNOW 2017 (Knockout stage)

Info

Player 1: Vaskovskyy Oleg
Player 2: Маматокторов Шаирбек
Started: 15:45 2017-12-04
Table: 26
Referee: Kamelkov Yevhen
Winner goes to match #13494 (opponent: Khimich Vladyslav)
Finished: 18:13 2017-12-04 (02:28)

Frames

1 Vaskovskyy Oleg 63 53 Маматокторов Шаирбек
2 Vaskovskyy Oleg 45 48 Маматокторов Шаирбек
3 Vaskovskyy Oleg 67 23 Маматокторов Шаирбек
4 Vaskovskyy Oleg 56 20 Маматокторов Шаирбек

Video