+380665675857 •

NSFU. FIRST SNOW 2017

Ostrazhnov Andriy vs Kambadahalli Prajwal

NSFU. FIRST SNOW 2017 (Round robin. 1)

Info

Player 1: Ostrazhnov Andriy
Player 2: Kambadahalli Prajwal
Started: 09:24 2017-12-02
Table: 18
Finished: 11:28 2017-12-02 (02:04)

Frames

1 Ostrazhnov Andriy 38 62 Kambadahalli Prajwal
2 Ostrazhnov Andriy 32 58 Kambadahalli Prajwal

Video