+380665675857 •

NSFU. FIRST SNOW 2017

Ostrazhnov Andriy vs Lisovenko Margarita

NSFU. FIRST SNOW 2017 (Round robin. 1)

Info

Player 1: Ostrazhnov Andriy
Player 2: Lisovenko Margarita
Started: 15:08 2017-12-02
Table: 18
Finished: 16:21 2017-12-02 (01:12)

Frames

1 Ostrazhnov Andriy 59 21 Lisovenko Margarita
2 Ostrazhnov Andriy 62 24 Lisovenko Margarita

Video