+380665675857 •

NSFU. FIRST SNOW 2017

Myronyuk Victor vs Ostrazhnov Andriy

NSFU. FIRST SNOW 2017 (Round robin. 1)

Info

Player 1: Myronyuk Victor
Player 2: Ostrazhnov Andriy
Started: 15:51 2017-12-03
Table: 26
Finished: 17:24 2017-12-03 (01:33)

Frames

1 Myronyuk Victor
(22)
66 12 Ostrazhnov Andriy
2 Myronyuk Victor 62 35 Ostrazhnov Andriy

Video