+380665675857 •

Lyubytelʹsʹka liha FSU Lʹviv 2 etap - 9 Tur

Fedevych Vitaliy vs Senyk Volodymyr

Lyubytelʹsʹka liha FSU Lʹviv 2 etap - 9 Tur (Loosers stage)

Info

Player 1: Fedevych Vitaliy
Player 2: Senyk Volodymyr
Started: 17:36 2017-11-25
Table: 4
Winner goes to match #13192 (opponent: Shavanov Oleh)
Finished: 19:21 2017-11-25 (01:45)

Frames

1 Fedevych Vitaliy 52 49 Senyk Volodymyr
2 Fedevych Vitaliy 33 51 Senyk Volodymyr
3 Fedevych Vitaliy 72 74 Senyk Volodymyr

Video