+380665675857 •

Lyubytelʹsʹka liha FSU Lʹviv 2 etap - 9 Tur

Baidala Kiril vs Harlov Valentyn

Lyubytelʹsʹka liha FSU Lʹviv 2 etap - 9 Tur (Loosers stage)

Info

Player 1: Baidala Kiril
Player 2: Harlov Valentyn
Started: 16:21 2017-11-25
Table: 2
Winner goes to match #13188 (opponent: Malasnyak Yarema)
Finished: 17:31 2017-11-25 (01:10)

Frames

1 Baidala Kiril 32 61 Harlov Valentyn
2 Baidala Kiril 43 45 Harlov Valentyn

Video