+380665675857 •

Lyubytelʹsʹka liha FSU Lʹviv 2 etap - 9 Tur

Boyko Artem vs Sinokop Anton

Lyubytelʹsʹka liha FSU Lʹviv 2 etap - 9 Tur (Winners stage)

Info

Player 1: Boyko Artem
Player 2: Sinokop Anton
Started: 14:41 2017-11-25
Table: 6
Winner goes to match #13193 (opponent: Harlov Valentyn)
Looser goes to match #13190 (opponent: Samsonov Vitaly)
Finished: 16:01 2017-11-25 (01:20)

Frames

1 Boyko Artem 56 70 Sinokop Anton
2 Boyko Artem 35 79 Sinokop Anton
(31)

Video