+380665675857 •

Lyubytelʹsʹka liha FSU Lʹviv 2 etap - 9 Tur

Tymruk Oleksandr vs Kusen Mykhailo

Lyubytelʹsʹka liha FSU Lʹviv 2 etap - 9 Tur (Winners stage)

Info

Player 1: Tymruk Oleksandr
Player 2: Kusen Mykhailo
Started: 13:47 2017-11-25
Table: 5
Winner goes to match #13183 (opponent: Malasnyak Yarema)
Looser goes to match #13187 (opponent: Levitskij Vadim)
Finished: 15:44 2017-11-25 (01:57)

Frames

1 Tymruk Oleksandr
(22)
72 54 Kusen Mykhailo
(22)
2 Tymruk Oleksandr 41 53 Kusen Mykhailo
3 Tymruk Oleksandr 57 71 Kusen Mykhailo

Video