+380665675857 •

Lyubytelʹsʹka liha FSU Lʹviv 2 etap - 9 Tur

Baidala Kiril vs Shavanov Oleh

Lyubytelʹsʹka liha FSU Lʹviv 2 etap - 9 Tur (Winners stage)

Info

Player 1: Baidala Kiril
Player 2: Shavanov Oleh
Started: 12:10 2017-11-25
Table: 2
Winner goes to match #13180 (opponent: Ahadzhanov Chingiz)
Looser goes to match #13184 (opponent: Harlov Valentyn)
Finished: 14:12 2017-11-25 (02:02)

Frames

1 Baidala Kiril 35 58 Shavanov Oleh
2 Baidala Kiril 43 34 Shavanov Oleh
3 Baidala Kiril 44 76 Shavanov Oleh

Video