+380665675857 •

Cupa Moldovei 2017. Etapa V I I I

Ciobanu Andrei vs Baciu Pavel

Cupa Moldovei 2017. Etapa V I I I (Knockout stage)

Info

Player 1: Ciobanu Andrei
Player 2: Baciu Pavel
Started: 13:00 2017-11-26
Winner goes to match #13106 (opponent: Chisleacov Ilie)
Finished: 14:39 2017-11-25 (00:00)

Frames

1 Ciobanu Andrei 50 0 Baciu Pavel
2 Ciobanu Andrei 50 0 Baciu Pavel
3 Ciobanu Andrei 0 50 Baciu Pavel
(20,21)
4 Ciobanu Andrei 0 50 Baciu Pavel
5 Ciobanu Andrei 0 50 Baciu Pavel