+380665675857 •

Cupa Moldovei 2017. Etapa V I I I ( group )

Plugari Constantin vs Stratu Anatolie

Cupa Moldovei 2017. Etapa V I I I ( group ) (Round robin. 3)

Info

Player 1: Plugari Constantin
Player 2: Stratu Anatolie
Finished: 20:44 2017-11-13 (23:59)

Frames

1 Plugari Constantin 50 0 Stratu Anatolie
2 Plugari Constantin 50 0 Stratu Anatolie