+380665675857 •

Lyubytelʹsʹka liha FSU Lʹviv 2 etap - 7 Tur

Baidala Kiril vs Solomenchuk Petro

Lyubytelʹsʹka liha FSU Lʹviv 2 etap - 7 Tur (Round robin. 3)

Info

Player 1: Baidala Kiril
Player 2: Solomenchuk Petro
Started: 12:13 2017-11-04
Table: 2
Finished: 14:10 2017-11-04 (01:57)

Frames

1 Baidala Kiril 28 70 Solomenchuk Petro
2 Baidala Kiril 62 59 Solomenchuk Petro
3 Baidala Kiril
(24)
66 48 Solomenchuk Petro

Video