+380665675857 •

NSFU. CHAMPIONSHIP OF UKRAINE MASTERS "40+" 2017

Ostrazhnov Andriy vs Nakonechnyi Ihor

NSFU. CHAMPIONSHIP OF UKRAINE MASTERS "40+" 2017 (Round robin. 2)

Info

Player 1: Ostrazhnov Andriy
Player 2: Nakonechnyi Ihor
Started: 13:18 2017-10-28
Table: 4
Finished: 17:11 2017-10-28 (03:52)

Frames

1 Ostrazhnov Andriy
(22)
44 42 Nakonechnyi Ihor
2 Ostrazhnov Andriy 42 46 Nakonechnyi Ihor
3 Ostrazhnov Andriy 14 55 Nakonechnyi Ihor

Video