+380665675857 •

NSFU. POKROVA 2017

Isaenko Sergiy vs Semko Yurii

NSFU. POKROVA 2017 (Final)

Info

Player 1: Isaenko Sergiy
Player 2: Semko Yurii
Started: 15:13 2017-10-24
Table: 21
Referee: Scherbak Dmitry
Finished: 17:15 2017-10-24 (02:02)

Frames

1 Isaenko Sergiy
(30)
67 10 Semko Yurii
2 Isaenko Sergiy 66 53 Semko Yurii
3 Isaenko Sergiy
(40)
65 12 Semko Yurii
4 Isaenko Sergiy
(24)
74 22 Semko Yurii

Video