+380665675857 •

NSFU. POKROVA 2017

Isaenko Sergiy vs Marholin Kiryl

NSFU. POKROVA 2017 (Knockout stage)

Info

Player 1: Isaenko Sergiy
Player 2: Marholin Kiryl
Started: 15:45 2017-10-23
Table: 19
Winner goes to match #11865 (opponent: Melnychenok Sergey)
Finished: 17:38 2017-10-23 (01:52)

Frames

1 Isaenko Sergiy
(24,30)
72 33 Marholin Kiryl
(20)
2 Isaenko Sergiy
(83)
83 12 Marholin Kiryl
3 Isaenko Sergiy 13 72 Marholin Kiryl
(28,44)
4 Isaenko Sergiy
(24)
61 20 Marholin Kiryl

Video