+380665675857 •

NSFU. POKROVA 2017

Kusen Mykhailo vs Khimich Vladyslav

NSFU. POKROVA 2017 (Knockout stage)

Info

Player 1: Kusen Mykhailo
Player 2: Khimich Vladyslav
Started: 11:58 2017-10-23
Winner goes to match #11863 (opponent: Shulga Andrey)
Finished: 14:18 2017-10-23 (02:20)

Frames

1 Kusen Mykhailo 54 58 Khimich Vladyslav
2 Kusen Mykhailo 53 78 Khimich Vladyslav
3 Kusen Mykhailo 64 32 Khimich Vladyslav
4 Kusen Mykhailo 32 42 Khimich Vladyslav