+380665675857 •

NSFU. POKROVA 2017

Isaenko Sergiy vs Dvornichenko Oleg

NSFU. POKROVA 2017 (Knockout stage)

Info

Player 1: Isaenko Sergiy
Player 2: Dvornichenko Oleg
Started: 11:56 2017-10-23
Table: 20
Referee: Landyreva Anna
Winner goes to match #11861 (opponent: Marholin Kiryl)
Finished: 13:46 2017-10-23 (01:50)

Frames

1 Isaenko Sergiy
(22)
63 10 Dvornichenko Oleg
2 Isaenko Sergiy 63 29 Dvornichenko Oleg
3 Isaenko Sergiy
(21)
55 29 Dvornichenko Oleg

Video