+380665675857 •

NSFU. POKROVA 2017

Ciobanu Andrei vs Sergeev Artem

NSFU. POKROVA 2017 (Knockout stage)

Info

Player 1: Ciobanu Andrei
Player 2: Sergeev Artem
Started: 18:50 2017-10-22
Winner goes to match #11855 (opponent: Melnychenok Sergey)
Finished: 21:02 2017-10-22 (02:12)

Frames

1 Ciobanu Andrei 49 22 Sergeev Artem
2 Ciobanu Andrei 69 34 Sergeev Artem
3 Ciobanu Andrei 73 27 Sergeev Artem