+380665675857 •

NSFU. POKROVA 2017

Kusen Mykhailo vs Yatsimirsky Andrew

NSFU. POKROVA 2017 (Round robin. 15)

Info

Player 1: Kusen Mykhailo
Player 2: Yatsimirsky Andrew
Started: 09:42 2017-10-21
Finished: 10:45 2017-10-21 (01:03)

Frames

1 Kusen Mykhailo
(25)
82 11 Yatsimirsky Andrew
2 Kusen Mykhailo
(22)
50 14 Yatsimirsky Andrew