+380665675857 •

Lyubytelʹsʹka liha FSU Lʹviv

Ahadzhanov Chingiz vs Voloshynov Danylo

Lyubytelʹsʹka liha FSU Lʹviv (Round robin. 1)

Info

Player 1: Ahadzhanov Chingiz
Player 2: Voloshynov Danylo
Started: 11:55 2017-09-09
Table: 1
Finished: 14:24 2017-09-09 (02:28)

Frames

1 Ahadzhanov Chingiz 53 74 Voloshynov Danylo
(23)
2 Ahadzhanov Chingiz 40 44 Voloshynov Danylo

Video