+380665675857 •

Stats (h2h)

Played matches1
Planned matches0
Термечикова Нургул (wins)0 (0%)
Маматокторов Шаирбек (wins)1 (100%)

Кыргыз Республикасынын Снукер биринчилиги (2017-12-15 - 2017-12-17)

Термечикова Нургул 0 (3) 2 Маматокторов Шаирбек h2h