+380665675857 •

Stats (h2h)

Played matches1
Planned matches0
Каримберди уулу (wins)1 (100%)
Маматокторов Шаирбек (wins)0 (0%)

Кыргыз Республикасынын Снукер биринчилиги (2017-12-15 - 2017-12-17)

Каримберди уулу 3 (5) 0 Маматокторов Шаирбек h2h