+380665675857 •

Stats (h2h)

Played matches2
Planned matches0
Kusen Mykhailo (wins)2 (100%)
Voloshynov Danylo (wins)0 (0%)

NSFU. FIRST SNOW 2017 (2017-12-02 - 2017-12-05)

Kusen Mykhailo 2 (3) 1 Voloshynov Danylo h2h

Lyubytelʹsʹka liha FSU Lʹviv I etap - 8Tur (2017-08-12 - 2017-08-13)

Voloshynov Danylo 1 (3) 2 Kusen Mykhailo (+10) (+11) h2h