+380665675857 •

Stats (h2h)

Played matches1
Planned matches0
Ostrazhnov Andriy (wins)0 (0%)
Boykov Valeriy (wins)1 (100%)

NSFU. CHAMPIONSHIP OF UKRAINE MASTERS "40+" 2017 (2017-10-28 - 2017-10-31)

Ostrazhnov Andriy 0 (3) 2 Boykov Valeriy h2h