+380665675857 •

Stats (h2h)

Played matches1
Planned matches0
Ostrazhnov Andriy (wins)1 (100%)
Pinchuk Valentyna (wins)0 (0%)

NSFU. CHAMPIONSHIP OF UKRAINE "6-RED" 2017 (2017-12-23 - 2017-12-26)

Ostrazhnov Andriy 3 (5) 0 Pinchuk Valentyna h2h